Privacy Policy

Judith Vissers neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@judithvissers.com 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Judith Vissers heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Willemijn Welten over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Judith Vissers. Je kunt verzoeken dat Judith Vissers je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Judith Vissers te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Judith Vissers of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Judith Vissers te verkrijgen. Willemijn Welten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Judith Vissers je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Willemijn Welten ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Judith Vissers worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Judith Vissers worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Judith Vissers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@judithvissers.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Judith Vissers jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@judithvissers.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. ​

fijn dat je er bent :)

Atelier CREJA

Creëer creativiteit. 

E-mail: info@judithvissers.com

Telefoon: 06-40488262

KVK: 72907428

nieuwsbrief

Misschien is dit ook wat voor je

Gradient

© 2020 Judith Vissers.  |  Terms of Use  |   Privacy Policy